Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng để chúng tôi cung cấp thông tin của bạn. Chúng tôi biết đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ thông tin của bạn và giữ cho bạn kiểm soát.

Chính sách Bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập thông tin đó và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Thông tin được thu thập

cacbonmedia.com thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và nhiều nguồn khác nhau một cách minh bạch và hợp pháp.

Thông tin khách hàng được cacbonmedia.com thu thập dựa trên mối quan hệ với khách hàng, bao gồm tên, giới tính, ngày sinh, nghề nghiệp, thông tin liên quan đến danh tính (ví dụ: thông tin thẻ căn cước, thông tin thẻ căn cước), tình trạng công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khác, số an sinh xã hội), thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của công ty, thông tin quan tâm, mật khẩu và sở thích của khách hàng cá nhân, và các thông tin khác mà khách hàng cung cấp cho cacbonmedia.com.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin được yêu cầu hoặc liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho mục đích kinh doanh và để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng Thông tin Cá nhân

Chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích thu thập được hoặc cho các mục đích khác khi được sự đồng ý của khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà tái bảo hiểm, đại lý, đại diện hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của công ty. Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên của cacbonmedia.com ở các khu vực pháp lý khác với khu vực pháp lý nơi thông tin được thu thập và tuân theo luật pháp của khu vực đó.

cacbonmedia.com sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào ngoài nhóm công ty nhằm mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ pháp luật, chúng tôi chia sẻ thông tin khách hàng trong cacbonmedia.com Group để cung cấp cho khách hàng những ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền từ chối nhận các thông tin khuyến mại trên.

cacbonmedia.com có thể cần phân tích thông tin khách hàng để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể quan tâm.
Công ty sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi không còn cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin hoặc các yêu cầu pháp lý.

cacbonmedia.com tập trung vào việc đảm bảo rằng hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và cập nhật, điều này cần thiết để đạt được mục đích sử dụng của thông tin.

Phương pháp bảo vệ

cacbonmedia.com sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi bị truy cập, tiết lộ, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép thông qua các phương pháp bảo vệ an ninh phù hợp với tầm quan trọng của thông tin.

cacbonmedia.com chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân do công ty nắm giữ, bao gồm thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng cách thực hiện các bước phù hợp với chính sách và thông lệ bảo mật của công ty.

Cam kết bảo mật

cacbonmedia.com cam kết quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn thận. cacbonmedia.com có nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của cacbonmedia.com.

cacbonmedia.com sẽ đảm bảo rằng khách hàng của mình có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về chính sách bảo mật của công ty và các thông lệ quản lý thông tin cá nhân.

Theo yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, Công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, theo yêu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu sửa đổi hoặc xóa thông tin khi phù hợp hoặc được pháp luật cho phép.

Tòng Văn Chiên
Sinh ngày 12 tháng 11 năm 1987 tại Bản Ỏ Tra, Xã Mường Bon, Huyên Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.

Liên hệ góp ý: Tòng Văn Chiên – Điện thoại: +84963 283 158 hoặc email: phpsaver@gmail.com

Địa chỉ làm việc: Nhà số 6, Xóm Huổi Tôm, Bản Lẳm Cút, Xã Mường Bon, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Site Footer

Sliding Sidebar