Kỹ thuật video

5 bước làm video quảng cáo món ăn thu hút nhiều người xem

Lời mở đầu: Khu1edfi nghiu1ec7p chu01b0a bao giu1edd lu00e0 mu1ed9t con u0111u01b0u1eddng bu1eb1ng phu1eb3ng, du1ec5 du00e0ng vu00e0 tru1ea3i u0111u1ea7y hoa hu1ed3ng. Chu00fang tu00f4i biu1ebft, khi u0111u01b0a ra quyu1ebft u0111u1ecbnh khu1edfi nghiu1ec7p, bu1ea1n phu1ea3i chu1ea5p nhu1eadn u0111u1ed1i mu1eb7t vu1edbi ru1ea5t nhiu1ec1u ru1ee7i ro vu00e0 thu1eed thu00e1ch. Chu00fang tu00f4i tin u1edf bu1ea1n vu00e0 mong bu1ea1n luu00f4n vu1eefng …

5 bước làm video quảng cáo món ăn thu hút nhiều người xem Read More »

Video marketing viral là gì? Cách làm Video viral ấn tượng

Lời mở đầu: Khu1edfi nghiu1ec7p chu01b0a bao giu1edd lu00e0 mu1ed9t con u0111u01b0u1eddng bu1eb1ng phu1eb3ng, du1ec5 du00e0ng vu00e0 tru1ea3i u0111u1ea7y hoa hu1ed3ng. Chu00fang tu00f4i biu1ebft, khi u0111u01b0a ra quyu1ebft u0111u1ecbnh khu1edfi nghiu1ec7p, bu1ea1n phu1ea3i chu1ea5p nhu1eadn u0111u1ed1i mu1eb7t vu1edbi ru1ea5t nhiu1ec1u ru1ee7i ro vu00e0 thu1eed thu00e1ch. Chu00fang tu00f4i tin u1edf bu1ea1n vu00e0 mong bu1ea1n luu00f4n vu1eefng …

Video marketing viral là gì? Cách làm Video viral ấn tượng Read More »